deluxe Family 1.jpgs min
deluxe Family 1.jpgs min
deluxe family 2.jpgs min
deluxe family 3.jpgs min
nha ve sinh 3.jpgs min
Nha ve sinh 3

DELUXE FAMILY

Số phòng: 705, 805
Giường:
1,2m x 2,0m và 1,6m x 2,0m
Tối đa: 3 khách
Kích thước: 29 m²
View: Cửa sổ lớn
Giá: 1,150,000 VNĐ
Note: – Giờ check in 14h00
– Giờ check out 12h00 
* Giờ check in sớm:
– Trước 10h00 phụ thu 50%
– Trước 06h00 phụ thu 75%
– Trước 02h00 phụ thu 100% 
* Giờ check out muộn: 
– Trước 16h00 phụ thu 50%
– Trước19h00 phụ thu 75%
– Sau 19h00 phụ thu 100% 

– Áp dụng cho đặt thêm dịch vụ ăn Buffet sáng 100.000đ/suất
– Phụ thu phòng: thêm trẻ em 6-9 tuổi 150.000đ/Khách
– Phụ thu phòng: thêm người lớn 250.000đ/Khách

GIÁ: 1,150,000 VNĐ/Đêm
LIÊN HỆ ĐẶT PHÒNG  CÁC HẠNG PHÒNG KHÁC

  SUPERIOR DOUBLE

  Số phòng: 406, 506, 606
  Giường:
  1,8m x 2,0m
  Tối đa: 2 người
  Kích thước: 27m²
  View: Không Cửa sổ
  Giá: 900.000VNĐ
  Xem chi tiết

  SUPERIOR FAMILY

  Số phòng: 405, 505, 605
  Giường:
  1,2m x 2,0m và 1,6m x 2,0m

  Tối đa: 3 người
  Kích thước: 29m²
  View: Không Cửa sổ
  Giá: 950,000 VNĐ

  Xem chi tiết
  IMG 5258.jpgs min

  DELUXE DOUBLE

  Số phòng: 706, 806
  Giường:
  1,8m x 2,0m

  Tối đa: 2 người
  Kích thước: 27m²
  View: Cửa sổ lớn
  Giá: 950,000 VNĐ

  Xem chi tiết
  deluxe Family 1.jpgs min

  DELUXE FAMILY

  Số phòng: 705, 805
  Giường:
  1,2mx2,0m và 1,6mx2,0m

  Tối đa: 3 người
  Kích thước 29m²
  View: Cửa sổ lớn
  Giá: 1,150,000 VNĐ

  Xem chi tiết
  IMG 5279.jpgs min

  SUITE CITY VIEW DOUBLE

  Số phòng: 402, 502, 602, 702, 802
  Giường:
  1,8m x 2,0m

  Tối đa: 2 người
  Kích thước: 32m²
  View: Cửa sổ lớn + ban công view Thành phố
  Giá: 1,000,000 VNĐ

  Xem chi tiết
  IMG 5271.jpgs min

  SUITE CITY VIEW FAMILY

  Số phòng: 401, 501, 601, 701, 801
  Giường:
  1,2m x 2,0m và 1,6m x 2,0m

  Tối đa: 3 người
  Kích thước: 41m²
  View: Cửa sổ lớn + ban công view Thành phố
  Giá: 1,300,000 VNĐ

  Xem chi tiết
  IMG 5220.jpgs min

  SUITE RIVER VIEW DOUBLE

  Số phòng: 408, 508, 608, 708, 808
  Giường:
  1,8m x 2,0m

  Tối đa: 2 người
  Kích thước: 32m²
  View: Cửa sổ lớn + ban công view sông
  Giá: 1,100,000 VNĐ

  Xem chi tiết
  IMG 5239.jpgs min

  SUITE RIVER VIEW FAMILY

  Số phòng: 407, 507, 607, 707, 807
  Giường:
  1,2m x 2,0m và 1,6m x 2,0m

  Tối đa: 3 người
  Kích thước: 33m²
  View: Cửa sổ lớn + ban công view sông
  Giá: 1,300,000 VNĐ

  Xem chi tiết